«

jún 02

Összegzés

Rendszer alapműhiba, gondatlanságok, túlkapások

Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. Albert Einstein

10428967_796851566992238_2028339538_nNem túlzás azt a megállapítást tenni, hogy láthatólag a világ sodródik a káosz közeli állapot felé. (vagy a káoszba?) Sőt azt sem túlzás megállapítani, – mivelhogy kiderült az a jogtalanság, – hogy nem is a demokratikusan megválasztottak irányítanak végeredményképpen. Maguk az úgynevezett elitek elárulják a társadalmaknak, hogy a politikusok a gazdasági érdekkörök kiszolgálóivá, (túszaiké?) váltak. „A politikusoknak többnyire nincs tekintélyük, mert kiderült, hogy gazdasági érdekcsoportok kiszolgálói” – mondta Schmidt Mária történész.

Szanyi Tibor MSZP: A magyar pártrendszert oligarchák tartják kezükben, és ez alól az MSZP sem kivétel… nem a pártoknak van oligarchájuk, hanem az oligarcháknak van pártja… az elmúlt tíz évben a 3 vagy 4 fogható baloldali mozgalmat… Kapolyi László, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, milliárdos üzletemberek, egymással és másokkal kötött szövevényes üzletek kötik össze őket. És ezek uralják a baloldalt? Csilliárdos cégbirodalmakat működtetnek. ” forrás: index

Mai hír: http://index.hu/gazdasag/2014/06/02/adot_a_szupergazdagokra/

A brit politikus meg kirohanást intéz az EU-ban az EU ellen, eléggé emberietlenül uszítva, de megoldást nem kínálva fel.

„Az állam egy rabló intézmény.” 

A csúcsok csúcsán meg az isteni terv végrehajtójának is képzeli magát egy másik szerencsétlenül járt embertársunk:

“Én egy olyan bankár vagyok, aki isten művét folytatja” Lloyd Blankfein, Goldman Sachs elnöke. A bankosok, de főleg a Goldban Sachs bank istenhez hasonlítanak munkájukban.” http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/goldman-sachs-chef-blankfein-ich-bin-ein-banker-der-gottes-werk-verrichtet-1886316.html#lesermeinungen

Az amerikai képviselő szintén arról beszél, mint hallható a képviselő szájából: hogy csaló az elit. “A Wall Street igazgatói, a Wall Street csalói azok, akiknek a tevékenysége okozta az a súlyos válságot,” – http://www.youtube.com/watch?v=Qa1wGlGbTVI – Vagyis törvényt sértenek, és törvénytelenül járnak el. (Viszont a törvénytelenül eljárók de facto jogilag nem lehetnek valóban hatályos jogalkalmazók. – Vagyis a hatalombitorlás jogesete alapos okkal vélelmezhető.)

Mit mondott korábban az Európai emberjogi biztos? „Az 47 tagországot számláló európai emberi jogi szervezet jelentése szerint a trojkának becézett Európia Bizottság – Európai Központi Bank – Nemzetközi Valutaalap tárgyalódelegáció, mely a csődközelbe jutott államoknak adott hitelprogramokról döntött, vastagon tett a döntései emberi jogokra gyakorolt hatására. A ET jelentése alapján ez különösen igaz a szociális és gazdasági jogokra, az alapvető emberi jogokra, de jelentősen rontott az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az esélyegyenlőség terén„

„Muižnieks szerint külön elítélendő, hogy a nemzetközi hitelezők hallani sem akartak arról, hogy bármilyen emberi jogi megfontolást beleszőjenek a hitelmegállapodásokba.„ „Az elemzés szerint a növekvő egyenlőtlenség oka, hogy a gazdag elit magához ragadta a hatalmat, és számára kedvező módon képes hatni a gazdasági szabályozás folyamatára. Az elmúlt évtizedekben a nagy vagyonokkal rendelkezők sikeresen befolyásolták az adóparadicsomokra, a pénzügyi deregulációra, a versenyszabályozásra vonatkozó előírásokat, csökkentek a magas jövedelmekre kivetett adókulcsok, a többség számára biztosított közszolgáltatásokra fordított összegeket pedig lefaragták.”

„A gazdagok még gazdagabbak” http://www.origo.hu/gazdasag/20140120-a-gazdagok-meg-gazdagabbak.html Vagyis egyszerűen kimondva nem más történik napjainkban, minthogy a társadalmak vezető/irányító rétegei, különböző mértékben de végül is törvényen kívüli módszerekkel rendkívül súlyosan visszaélnek az erőfölényükkel. http://index.hu/kulfold/eurologus/2014/01/15/emberi_jogok_jelentes_et_ep/

„Totális összeomlást jósol a jegybankelnök, Szokatlanul éles jóslatot fogalmazott meg a brit jegybank elnöke egy nyilvános fórumon: ha a dolgok úgy mennek tovább, mint eddig, az a kapitalizmus végéhez vezethet„ http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/totalis_osszeomlast_josol_a_jegybankelnok.581899.html

„James Rickards pénzügyi szakértő szerint a monetáris rendszer összeomlása vár a világra a közeljövőben. Oroszország és Kína törekvései az amerikai dollár tartalékvaluta státusztól való megfosztására csupán egyik indikátora ennek az elkerülhetetlen eseménynek.”

„A következő globális likviditási válság már meg fogja haladni azt a szintet, amit a központi bankok kezelni képesek. Az IMF lesz kénytelen kimenteni a világot az SDR-ok (Különleges Lehívási Jogok) segítségével. Akkor az SDR már világvalutaként lép a színre,” nyilatkozta Rickards az RT-nek.”

Index: Kiszivárgott a Bilderberg-csoport napirendje: „Nem tudni, mennyire hiteles a lista, de ezek a pontok vannak rajta: Nukleáris diplomácia és az Iránnal való megállapodás Gáz-megállapodás Oroszország és Kína között A nacionalista hangulat fokozódása Európában Uniós internetes adatvédelmi előírások Kiber-hadviselés és annak lehetséges hatása az internetes szabadságjogokra Ukrajnától Szíriáig: Barack Obama külpolitikája Éghajlatváltozás „ (Láthatólag nem tanácskoznak a totális összeomlásról)

Az abszurdum, avagy a konszern diktatúrákká változnak az oligarchák? „A szerződés, amely a kormány helyére az óriáscégeket ülteti http://ekomozgalom.hu/a-szerzodes-amely-a-kormany-helyere-az-oriascegeket-ulteti/ Korábban már figyelmeztetett Surányi György:

„Ha nem a pénz koordinál, ott a korrupció, az erőszak, a diktatúra fog”

Tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan lehet az, hogy mégis sok-sok éve elégtelen és emberi jogokat jogsértő a globális pénz koordináció? Talán nem jönnének rá a bajok okára? Avagy, hogy-hogy nem jönnek rá a hiba okára?! Arra, hogy mi az alapprobléma és hogy mi okán is keletkezik még a rendszer működések elavultságai miatt is a sok baj, anomália. (Ami összességében rendkívül súlyos társadalom veszélyeztetés)

  1. Korszerűtlen, téves tudású emberek, idejétmúlt viselkedésű társadalmi normák betartásai, dogmatikus sematikusságok, régóta elmaradt rendszerszervezési ellenőrzések, számviteli szabály megfeleltetések kontroll hiányok, mulasztások.
  2. Láthatólag nincsenek tudatában annak, hogy miképpen vétik el a dolgokat és így magát az alapvető hibát, – ami az Unió idejétmúlt finanszírozása, – úgy látszik egyáltalán fel sem ismerik még. Merthogy – el is árulják maguk, hogy pusztán abban a hitben (téveszmében) ringatják magukat, hogy nem lehetnek másképpen a dolgok, mint ahogyan a hatalommal felruházottak a megszokottságok vagy az úgynevezett szokásjogok szerint elrendelik.
  3. Újra meg újra elmondják a betanult/megszokott, elvárt sémák szerintieket, és aztán e megszokott – rutinos korszerűtlenségek szerint irányítják a társadalmi/gazdasági folyamatokat, valójában egy egyoldalú/hadi gazdálkodásszerű gazdasági credo dogmái szerint. (Tagadva a szociális Európa impressziót, éppen azt, amivel megelőzhetőek a krízisek, és egyáltalán az emberi jogokat tiszteletben tarthatnák)

Tehát arról a képtelenségről is van szó, hogy piacgazdaságot úgy akarnak működtetni, hogy a megfelelő színvonalú társadalmi fizetőképességet nem tartják fenn. (Eközben sokszor hivatkoznak a még a józan észre is…)

Mialatt az van, hogy az államháztartási, közfinanszírozási metódusok is alapvetően elhibázottak, masszívan maradiak, és valóság tényeit legtöbb esetben nélkülöző és csupán bürokratikus célszámkövetési egyezményekre/klauzulákra alapozottak. Amiket akkor kötöttek meg, a kilencvenes években, amikor stabilan növekedtek a gazdaságok. (lásd maastrichti,washingtoni konszenzusok)

Mindeközben a pénzhiány (jövedelem) hiány egyértelműen kiváltja a társadalmi elégedetlenséget/engedetlenséget, azaz amit szélsőségnek mondanak egy kalap alatt, – mindez az irányítási anomáliáknak a visszavezethető következménye, és hogy alapvetően hibás az Unió finanszírozása. (közgazdaság fogyasztók nélkül?)

Tessenek már mélyen megérteni a következő logikai ok – okozati bizonyítást: hogy akkor amikor az egyik leg-perdöntőbb közeszköz, – mint a pénz(rendszer), - alapvetően fatálisan elhibázottan kirekesztően hiányosan van fenntartva/működtetve, akkor ez a hiátusszerű közpénzügyi közállapot, státus cuo gyakorlatilag egy világveszélyeztetés, – működéslogikai módszer tévesztést jelent! – Vagyis azt, hogy maga ahogyan élünk még így közfizetőeszköz hiányosan, ez maga a szélsőséges helyzet, ami önmaga „gyújtópontja egyben”

- Hiba, hibát kelt/okoz amikor az eljárásmód felülvizsgálások sok-sok éve elmaradnak, avagy csak elnagyoltak, rémisztően slendriánul, gondatlanul, horribile dictu oktondi módokon. – Mi több az állami korrupció is még tovább ront a helyzeten.

Tehát, egyértelmű az a logikai ok-okozati tény, hogy az összeadódó intézményes gondatlanságok, rendszerhibák hozzák létre a szélsőséges közállapotokat! – Amire aztán, hatás ellenhatásként, – ugyancsak szélsőséges módon reagál és még rátesz egy lapáttal a társadalom. (A szociológiailag és kulturálisan is elhanyagolt, kirekesztett lezüllesztett társadalom.) Mivelhogy amikor már a megélhetések kerülnek veszélybe a pénzhiány miatt, akkor mindenki ösztönszerűleg védi így vagy úgy a szükségleteinek biztosítását, az életét. És akik félnek, és/vagy még félreszocializáltak is, azok az ebbéli állapotukban felfogásilag/értelmileg beszűkülnek, és akik beszűkülnek, azok aztán persze könnyen bedőlnek az úgymond védelmet ígérőknek. (Akik voltaképpen az emberiségellenes bűnbakgyártási technológiájukat adják el a rászedhető tömegeknek)

Lássuk meg, hogy mi is történhet akkor, amikor egy országnak nincs elégséges fizetőeszköze arra, hogy megfelelő színvonalon legyen finanszírozva a fejlődése? Hát mi történhet akkor, – azaz mi más is lehet a reakció amikor milliók nyomorba taszítódnak? Igen, szétesik a társadalmi kohézió, aminek következményeként persze hogy fel is erősödik a szélsőség. Ez így több mint hiba!

Azért meg pláne, hogy fel sem ismerik kisiklások okát, azt hogy egyszerűen és képtelen módon  nem tartanak lépést a korral, – éppen azok, akiknek közben ez alapból munkaköri kötelességük lenne! (Ha értenék, hogy mit is csinálnak, és hogy mivel, milyen hatást váltanak ki.) No meg aztán a másik ok-okozatiság is vélelmes, hogy a politikusok voltaképpen túszul estek a giga/mega monopoli monstrumoknak nem kicsit valóság, arány, és szereptévesztően ( és oligarcháknak mondják a nagy tétekben seftelőket, mutyinak a csalást)

Mit jelent mindez, ha nem azt, hogy nem a törvényesség a zsinórmérték, hanem a vagyongyarapítási érdek önkények szerint történnek a döntések, és egyre nagyobb mértékben úgy, hogy az emberi méltóságra, alapjogokra nincsenek is tekintettel azok a döntéshozók, akiket közben senki sem választott meg, és még a politikusokat is felhasználják arra, hogy további gigamega vagyonokhoz jussanak, és úgy, hogy a vagyonosodásuk azt eredményezi, hogy milliók meg lecsúsznak, elnyomorodnak.

- No ez így ugyan mitől is lehetne de jure Európai jogállamiság?

Milyen alapon várja el az államszervezet, hogy a társadalom szabálykövető legyen, amikor a felhatalmazottak visszaélnek a joggal, az erőfölénnyel, vagy éppen nem leplezik le a visszaélőket, nem tárják fel rendszerhibákat?

Miközben egyszerűen mondva: ténybelien arról is van szó, hogy világszerte téves, hibás, nem rendeltetésszerű, nem korreláló, nem korszerű az egyik fő eszközünk használati/származtatási metódusa, alapviszonyossága, hatásmechanizmusa. (A fizetőeszközökhöz jutási közbirtokjog például figyelembe sincs véve, és már ezzel is hatalmas aránytalanságot okoznak a rendszerfenntartók)

Noha, nem lehet nem megérteni, hogy rendszer alapműhiba (elkopás) van. Amit ki lehet korrigálni, méghozzá egy reprezentatív, a társadalmi likviditást optimalizáló/stabilizáló/visszacsatoló egyenértékes új eszköz bevezetésével. Ami úgy tudna egyszerre újrahasznosító és kiegészítő fizetőeszközként működni, – a társadalmat, gazdaságot folyamatosan invesztálóan mobilizálni, serkenteni – hogy még a vagyonérdekek sem sérülnének, sőt éppen ellenkezőleg kiszámíthatóbbak lennének még a profit ráták is. Vagyis újraépülhet a bizalom. Az, amire mindenkinek, az egész világnak jól felfogott érdekében is életbe vágó szüksége van! Az a kézenfekvő relevancia adott, (hatáselemzés alá is vehető) bizonyítható, hogy az Európai alapjövedelem eszköz bevezetésével lehet az Uniót egyben tartani, stabilizálva fejleszteni, – egyidejűleg a jelenlegi szélsőséges közhelyzetet és következményeit megszüntetni. Újra leszögezve azt, hogy ráadásul úgy lehet „megszerkeszteni” a modus vivendit, a megoldást, hogy még a tőkeérdekek sem sérülnének. Mindehhez ma már minden tudás és hatékony technológia rendelkezésre áll!

 

 

1 comment

  1. Mindasi Asi

    “Német képviselőnő beszéde Merkel árulásáról ”

    http://www.youtube.com/watch?v=20gV5zjmd1w


Warning: htmlentities(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /home/www-data/wesiman3/wp-includes/general-template.php on line 1636

Warning: htmlentities(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /home/www-data/wesiman3/wp-includes/general-template.php on line 1636

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

Az alábbi HTML kódok használhatóak: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>